NalodeniePríchod do prístavu

Na palubných lístkoch, ktoré vám lodná spoločnosť zašle len po plnej úhrade plavby a úplnom online check-ine, bude uvedený aj časový limit vášho nalodenia.
Tento harmonogram je potrebné striktne dodržiavať, nakoľko je stanovený za účelom dodržania hygienických a bezpečnostných opatrení. 

Batožina

Po príchode do prístavu odovzdajte svoju batožinu príslušným pracovníkom obsluhy, ktorí ju odnesú do vašej kajuty. Každú batožinu označte štítkom so svojim menom a priezviskom. Štítky nájdete vo vašich cestovných dokladoch. Pripevnite si ich na vašu batožinu buď lepiacou páskou alebo zošívačkou. V prípade potreby ďalších štítkov, tie obdržíte v prístave od pracovníka obsluhy batožiny.

Okrem batožiny, ktorú vám zamestnanci odnesú do kajuty a ktorú dostanete možno až o niekoľko hodín, vám odporúčame zabaliť si malú príručnú batožinu. Do tejto si zabaľte prípadné lieky, ktoré užívate, okuliare, základné toaletné potreby, cennosti, fotoaparáty a krehké predmety.

Všetka vaša batožina bude pred vstupom na loď preskenovaná a v rámci bezpečnostných opatrení môžu pracovníci bezpečnostnej služby zabaviť akékoľvek predmety, ktoré by mohli ohroziť ostatných cestujúcich, posádku alebo loď.

Na loď je zakázané vziať si nasledujúce predmety: zbrane a muníciu, výbušniny, ohňostroje a svetlice, stlačený alebo kvapalný plyn (horľavý, nehorľavý, chladivá, dráždidlá, jedovaté plyny) ako napr. plynové náplne pre plynové variče, pištole na svetlice, štartovacie pištole, infekčné alebo jedovaté látky, žieraviny, rádioaktívne látky a akékoľvek ostré predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbrane.
V súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia a noriem lodnej spoločnosti je taktiež zakázané prinášať na loď potraviny alebo nápoje. Palubný personál si vyhradzuje právo ich odobrať. Tento zákaz sa vzťahuje aj na prístavy počas plavby. Zakúpené nápoje alebo potraviny sa uskladnia na palube a budú vám vrátené večer pred opustením lode.

Jedinou výnimkou sú toaletné potreby, tekuté lieky a výrobky alebo potraviny vyrobené špeciálne pre deti, ako aj prípravky a potraviny pre certifikované špeciálne diéty.

Check-in 

Registrácia / check-in v prístavnom termináli prebieha priebežne. Riaďte sa inštrukciami zamestnancov lodnej spoločnosti.

V termináli prístavu prejdete (spolu s ostatnými spolucestujúcimi obývajúcimi rovnakú kajutu) k jednému z odbavovacích pultov spoločnosti s vopred nachystanými cestovnými dokladmi a s platným cestovným pasom. Zamestnanec spoločnosti vykoná rýchlu kontrolu údajov na preverenie správnosti údajov. 

Potom, spolu s príručnou batožinou, prejdete bezpečnostnou kontrolou cez magnetickú bránu, pričom platia podobné pravidlá ako pri letiskovej kontrole.
Nakoniec jeden z členov lodnej ochrannej služby odfotí vašu tvár. Vaša fotografia bude uložená v bezpečnostnej databáze a pri každom výstupe / nástupe na loď bude slúžiť na potvrdenie vašej totožnosti.

Všetci pasažieri musia byť na palube do stanoveného času pred odchodom lode.

Kajutová karta

Kajutovú kartu dostanete pri procedúre check-in alebo ju nájdete priamo vo vašej kajute. Táto plastová karta slúži ako kľúč na otváranie kajuty, ako váš preukaz totožnosti, a zároveň aj na úhradu platieb na palube lode (za zakúpené fakultatívne výlety, za útraty v bare, na úhradu platieb v čistiarni, v spa a beauty salóne, za nákupy v obchodoch, za služby fotografa atď.).

Nezabudnite ju mať pripravenú pri každom pri výstupe / nástupe na loď v navštívených prístavoch - jeden z členov posádky ju vždy zoskenuje a zároveň porovná vašu tvár s fotografiou zaznamenanou v databáze.

Palubný účet

Za účelom zjednodušenia života na palube je na lodiach zavedený bezhotovostný systém. Pri konzumácii alebo nákupe stači predložiť svoju osobnú kajutovú kartu, ktorá je prepojená s vašim palubným účtom.

Na aktiváciu palubného účtu je v deň nalodenia potrebné zaregistrovať svoju platobnú kartu. V mnohých prípadoch si ju môžete zaregistrovať už pri online registrácii pred začiatkom plavby.

VISA, American Express, MasterCard, Discover sú kreditné karty akceptované väčšinou lodných spoločností.
Iba máloktoré lodné spoločnosti akceptujú na platbu bankomatové "neembosované" karty typu Bankomat / Electron!

Pre platbu v hotovosti musíte po nalodení uložiť peňažnú zálohu na Recepcii alebo prostredníctvom špeciálnych platobných automatov na palube.  V závislosti od spoločnosti a niekedy aj od destinácie, môže byť lodná valuta americký dolár alebo euro. Výška zálohy závisí od konkrétnej spoločnosti a od dĺžky plavby. 
Informujte sa dôkladne vopred o platobných možnostiach na vami vybranej lodi!

Cestovné šeky sa na úhradu palubného účtu neprijímajú.

Aktuálny stav svojho palubného účtu si môžete kedykoľvek skontrolovať - v závislosti od možností ponúkaných konkrétnou spoločnosťou tak môžete urobiť prostredníctvom mobilnej aplikácie stiahnutej na vašom telefóne, interaktívnej TV vo vašej kajute, jedného z digitálnych informačných stojanov na palube alebo si vyúčtovanie vyžiadajte na Recepcii.
V prípade nejasností alebo nezrovnalostí sa obráťte na Recepciu.

V posledný večer plavby vám bude do kajuty doručené celkové vyúčtovanie. Ak ste zaregistrovali svoju kreditnú kartu, platba prebehne automaticky.
Upozornenie: Pri založení lodného účtu kreditnou kartou môže byť Vami autorizovaná čiastka blokovaná lodnou spoločnosťou ešte cca 2 – 3 týždne po ukončení plavby, aj po vyrovnaní účtu.

Bezpečnostné cvičenie

V deň nalodenia resp. v prvý deň plavby bude každý cestujúci na palube vyzvaný k tzv. „Mandatory emergency drill“ – bezpečnostné cvičenie, v rámci ktorého sú všetci cestujúci povinní dostaviť sa na v stanovený čas na určené nástupné miesto pri záchranných člnoch a absolvovať túto krátku inštruktáž.
Niektoré spoločnosti vyžadujú oblečenie záchrannej vesty (nájdete ich vo vašej kajute), iné nie. Informáciu o tomto cvičení nájdete vo vašich lodných novinách a zároveň bude vyhlásená lodným rozhlasom.

Na lodiach viacerých spoločností prebieha bezpečnostné cvičenie elektronickou formou prostredníctvom aplikácie na mobilnom telefóne alebo cez interaktívnu Tv v kajute: Royal Caribbean InternationalCelebrity Cruises (okrem plavieb na Galapágoch), AzamaraTUI CruisesNorwegian Cruise LineOceania Cruises Regent Seven Seas Cruises. Viac informácií TU

Orientácia na lodi

Po nalodení vám chvíľu potrvá, než sa na lodi zorientujete. To platí najmä o veľkých lodiach, ktoré sú doslova ako menšie mesto.
Je možné, že vo svojej kajute nájdete spolu s inými informačnými materiálmi aj vytlačenú mapku, často v praktickom skladacom formáte do vrecka. Ak nie, skúste si jednu vyžiadať na lodnej recepcii (Guest Services).

Najnovšie lode ponúkajú systém navigácie, spolu s mnohými inými funkciami, aj v rámci mobilnej aplikácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť do svojho smartfónu či tabletu. A na ich palube často nájdete množstvo strategicky rozmiestnených interaktívnych digitálnych obrazoviek, kde si môžete zistiť, kde sa práve nachádzate a ktorým smerom sa vybrať.

Tip: Niektoré spoločnosti ponúkajú v deň nalodenia bezplatnú orientačnú prehliadku, čo je vynikajúca príležitosť na zorientovanie sa na lodi a taktiež na položenie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa lode sprevádzajúcemu členovi posádky.

Tip 2: Na väčšine lodí sú párne čísla kajút na jednej strane (napr. ľavoboku) a nepárne kajuty na strane druhej (napr. na pravoboku). To znamená, že podľa vzostupnosti budete vedieť, ktorým smerom je predok (čelo alebo prova) a ktorým korma (zadná časť lode).  Niektoré časti paluby môžu byť nepriechodné a v tom prípade sa dostanete ďalej obídením prechádzky cez hornú alebo spodnú palubu.

Rezervácie aktivít, show a iných služieb

Niektoré predstavenia a aktivity na palube môžu byť dostupné iba s rezerváciou, i keď bez príplatku. Ak ste tak teda neurobili ešte pred plavbou, alebo online pred-rezervácia nebola umožnená, zabezpečte si svoje vstupy a miesta čo najskôr po nalodení.

Podobne ak si chcete dopriať špeciálny večer v niektorej z tematických reštaurácií, thalasso procedúru počas dňa na mori alebo si zaistiť termín u kaderníka na Gala večer, je najlepšie sa zariadiť hneď po nalodení. Miesta sú limitované a záujem je často vysoký, takže sa môže stať, že sa vám nakoniec ujdú iba menej výhodné termíny.
Toto platí v ešte výraznejšej miere pre exkurzie na pobreží, kde sa najpopulárnejšie výlety veľmi rýchlo vypredajú, niekedy dokonca už pred začiatkom plavby. 

Rezervácie môžete vykonať na recepcii, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo interaktívnych stojanov - podľa možností tej ktorej lode.

Hostia ubytovaní v kategóriách Suite majú väčšinou pri rezerváciách prednosť oproti štandardným kategóriám a navyše majú k dispozícii exkluzívne asistentské služby Concierge. 

Tip: Na mnohých plavbách si môžete skutočne veľa služieb zarezervovať vopred, takže ak máte predstavenie, ktoré chcete naozaj vidieť, zarezervujte si účasť ešte pred nalodením!